Hoş Geldin, Ziyaretçi!

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

2019 CMK Tarifesi

Öğretmenabi

Member
Katılım
4 Ağu 2019
Mesajlar
166
31 Aralık 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30642 (4. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREÐİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ
VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN
2019 YILI TARİFESİ


Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tarife

MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;
a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 346 TL,
b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 539 TL,
c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 593 TL,
ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.065 TL,
d) Çocuk mahkemeleri:
1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 593 TL,
2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.065 TL,
e) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 593 TL,
f) Kanun yolları mahkemeleri:
1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 1.065 TL,
2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 1.199 TL,
ödenir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tarife 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.