Hoş Geldin, Ziyaretçi!

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

2. Dünya Savaşı

AğırAbi

Member
Katılım
27 Tem 2019
Mesajlar
144
[FONT=&quot]a) II. Dünya Savaşı’nın Sebepleri[/FONT]
[FONT=&quot]– I. Dünya Savaşı’nın sonucunda Almanya ile yapılan Versay Antlaşması’dır. Bu antlaşma Almanya’ya çok ağır yükümlülükler getirmiştir.- Japonya’nın Çin’e (Mançurya) saldırması (1931)[/FONT]
[FONT=&quot]– İtalya’nın Habeşistan’a saldırması[/FONT]
[FONT=&quot]– Milletler Cemiyeti’nin etkisiz kalması ve Dünya Barışını sağlayamaması[/FONT]
[FONT=&quot]İlk olarak kurulan grup Mihver grubudur. 1936’da Almanya ve İtalya mihveri yani Roma-Berlin Eksenli ittifakı kurdular. Aynı yıl Japonya da bu ittifaka katıldı.[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]ÖNEMLİ NOT: Almanya ile Avusturya bir oldu-bittiyle 12 Mart 1938’de birleşecektir. (Anschluss Olayı) b)Savaş[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Mihver Grup: Japonya, İtalya, , Bulgaristan, Romanya ve Almanya’dan oluşur.[/FONT]
[FONT=&quot]Müttefik grup: ABD, Rusya İngiltere ve Fransa vardı. Müttefik gruba en son katılan ABD’dir.[/FONT]
[FONT=&quot]ABD’nin savaşa katılması savaşın seyrini değiştirecektir. ABD II. Dünya savaşına girerken yine I. Dünya Savaşı’nda yaptığı gibi bir bildiri yayınlayacaktır. Bu bildiri Atlantik Bildirisi’dir. İçeriği hemen hemen Wilson İlkeleri ile aynıdır.[/FONT]
[FONT=&quot]Almanya savaşı başta iyi götürecektir. Fakat 1941’den sonra kaybetmeye başladı. Savaştan en önce çekilen Mihver devleti 1943’te İtalya oldu. Müttefikler Almanya üzerine Normandiya Çıkarması’nı yaptılar (1944).Almanya bu çıkarma ile çok ağır bir darbe aldı ve 1945’te resmen teslim olmak zorunda kaldı.[/FONT]
[FONT=&quot]1945’in 6 Ağustos’unda Enola Gay (Uçan Kale) adlı bir ABD B52 Bombardıman Uçağı’nın Japonya’ya (Hiroşima ve Nagazaki) 2 atom bombası atması ile Japonya da teslim oldu. Böylece savaş resmen bitti.[/FONT]
[FONT=&quot]c) II. Dünya Savaşı’nın Sonuçları[/FONT]
[FONT=&quot]– Savaşın kazananları ABD, İngiltere ve SSCB oldu. Fakat ABD ile İngiltere Atlantik Bildirisi’ne uymadılar.[/FONT]
[FONT=&quot]– SSCB Orta Avrupa ve Balkanlar’da kendisine bağlı komünist yönetimler kurdu. Komünizm hızla yayılmaya başladı.[/FONT]
[FONT=&quot]Bu arada Nazizm ve Faşizm de sona erdi.[/FONT]
[FONT=&quot]– Atom bombası ile dünya artık Nükleer Çağa adım attı.[/FONT]
[FONT=&quot]– Savaştan sonra SSCB’nin komünizm sayesinde hızla yayılmasına karşı ABD Truman Doktrini (1947) adıyla bir plan uygulamaya başladı. Bu plana göre, Sovyet tehdidi altındaki ülkelere ekonomik ve askeri yardımda bulunulacaktı. Bu çerçevede ABD Dışişleri Bakanı Marshall’ın yardım planı uygulamaya konuldu. 1948–1952 yılları arasında Marshall yardım planı çerçevesinde Türkiye’ye de toplam 352 milyon dolar para yardımı yapıldı.[/FONT]
[FONT=&quot]– Sıcak savaş artık yerini soğuk savaşa bıraktı. Soğuk savaş Nato-Varşova Paktı arasında 1991’e kadar devam etti – Mısır, Hindistan, Pakistan, Tunus, Fas, Cezayir, Libya bağımsız oldu.[/FONT]
[FONT=&quot]– İngiltere ve Fransa ekonomik yönden zayıflamaya başladılar. Bunun yerine ABD ve SSCB dünya lideri olma yarışına girdiler.[/FONT]
[FONT=&quot]– Stalin (Rusya), Çörçil (İngiltere) ve Roosevelt (ABD) 4–11 Şubat 1945’te Kırım’da Yalta Konferansı’nda bir araya geldiler ve kendi aralarında egemenlik alanlarını belirlediler. Nisan 1945’te de San Fransisko Konferansı ile BM’yi kurdular. Ağustos 1945 Postdam Konferansı ile de yenik devletlerle yapacakları barışın esaslarını belirlediler. – ABD, Çin, İngiltere, Fransa ve SSCB öncülüğünde BM kuruldu. Bu beş ülke BM’nin Güvenlik Konseyinde veto hakkına sahip olan ülkelerdir.[/FONT]
[FONT=&quot]d)II. Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Tutumu[/FONT]
[FONT=&quot]– Türkiye aldığı karar gereği topraklarına saldırı olmadığı müddetçe savaşa girmemekte kararlıdır.[/FONT]
[FONT=&quot]– İlk etapta 1941’de Ankara’da Almanya ile bir dostluk ve saldırmazlık antlaşması yapıldı.[/FONT]
[FONT=&quot]– Müttefik devletler ise 1943 Kazablanka Konferansı’nda Türkiye’nin kendi taraflarında savaşa katılmasının sağlanmasına karar verdiler.[/FONT]
[FONT=&quot]– İngiliz Başbakanı Çörçil 1943’te Adana’ya geldi. Burada İnönü’den savaşa girmelerini istedi. Fakat Türkiye tarafsızlığını devam ettirdi.[/FONT]
[FONT=&quot]– Aynı yıl Kahire’de de İnönü-Çörçil-Roosevelt bir araya geldi fakat Türkiye yine tarafsızlığını bozmadı.[/FONT]
[FONT=&quot]– 1944’te Almanların yenilmesi kesinleşince Türkiye İngiltere ve ABD’ye yanaştı. Türkiye 23 Şubat 1945’te Japonya ve Almanya’ya savaş ilan etti. Savaş da zaten 9 Ağustos 1945’te resmen sona erecekti.[/FONT]
[FONT=&quot]ÖNEMLİ NOT:[/FONT]
[FONT=&quot]– Türkiye bu savaşta fiili olarak bulunmamıştır.[/FONT]
[FONT=&quot]– Türkiye’nin savaş ilan etmesinin sebebi müttefiklerin San Fransisko’da toplayacakları konferansa katılmak istemesiydi. Müttefikler bu konferansa 1 Mart 1945’e kadar Almanya’ya savaş ilan etmiş olan devletlerin katılabileceğini açıklamışlardı. Türkiye San Fransisko Konferansı’na katıldı ve BM’nin kurucu üyelerinden biri oldu. – Türkiye’nin BM’ye üye olmasıyla ülkede Çok Partili Hayata geçilecektir. Çünkü Tek Parti Yönetimi dış politikada tepki çekmekteydi.[/FONT]
[FONT=&quot]II. Dünya Savaşı Sonunda Kurulan Uluslararası Örgütler
a) Birleşmiş Milletler (BM) 1945[/FONT]

[FONT=&quot]Nisan 1945’te ABD’nin San Fransisko kentinde yapılan konferans ile BM resmen kuruldu. Merkezi ABD’nin New York şehridir. BM anayasası bu konferansta ABD-İngiltere-Rusya-Fransa ve Çin tarafından hazırlandı. Bu yüzden bugün bile BM’nin Güvenlik Konseyinde sadece bu 5 devletin veto hakkı vardır. Anayasa’da herhangi bir değişikliğin yapılabilmesi için Genel Kurul’un 3’te 2 çoğunluğu gerekir. Ancak Güvenlik konseyinin devamlı üyesi olan beş devletin de bu üçte iki çoğunluğun arasında olması gerekir. BM’nin başlıca 7 tane alt kuruluşu vardır.[/FONT]
[FONT=&quot]Genel Kurul: Bu kuruluşa tüm üyeler katılır. Her üye devletin 5 temsilcisi vardır. Her devletin 1 oy hakkı vardır. Yılda bir kez toplanır. Tavsiye kararı alabilir. Yeni ülkelerin kabulü, BM bütçesi ve barışın korunması için ayrılan bütçe gibi önemli konularda kararlar çoğunluğun üçte ikisi ile alınır. Diğer konular, salt çoğunlukla karara bağlanır.[/FONT]
[FONT=&quot]Güvenlik Konseyi: Barış ve güvenlikten sorumludur. Kararları tüm üye ülkeler İçin bağlayıcıdır. 15 üyeden oluşur. 5 tanesi beş büyük devlettir. Diğer 10 üye ise Genel kurul üyeleri arasından 2 yıllık bir dönem için seçilir. Karar için 9 oy gerekir. Beş büyük devletten biri aleyhte oy verirse karar veto edilir.[/FONT]
[FONT=&quot]Ekonomik ve Sosyal Konsey: Ekonomik ve sosyal kalkınmayı amaçlar. 54 Üyeden oluşur. Üyelerin hizmet süresi 3 yıldır.[/FONT]
[FONT=&quot]Vesayet Konseyi: Henüz kendi kendini idare edecek güce sahip olamayan milletlerin ilerlemesini sağlar. Onları sömürmeye kalkışacak ülkelerden korur. Bugün işlevini kaybetmiştir.[/FONT]
[FONT=&quot]Adalet Divanı: BM’nin en yüksek yargı organıdır. Hollanda’nın Lahey Şehri’nde bulunur. Her biri ayrı milletten 15 yargıcı bulunur. Yargıçlar 3 yıl süre ile görev yaparlar. Buradaki karar daha çok tavsiye kararı niteliğindedir. AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) ile karıştırılmamalıdır.[/FONT]
[FONT=&quot]Sekreterlik: Kuruluşun idari şefidir.[/FONT]
[FONT=&quot]İnsan Hakları Konseyi: 19 Haziran 2006’da 47 üye olarak kuruldu.[/FONT]
[FONT=&quot]BM EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİNE BAÐLI BAŞLICA KURULUŞLAR[/FONT]
[FONT=&quot]1950 BM Çocuklara Yardım Fonu (New-York) UNICEF[/FONT]
[FONT=&quot]1950 BM Mülteciler Yüksek Komiseri (Cenevre) UNHCR[/FONT]
[FONT=&quot]BM ve FAO Dünya Gıda Programı (Roma) FAO[/FONT]
[FONT=&quot]1965 BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (New-York) UNİTAR[/FONT]
[FONT=&quot]1980 BM Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü (New-York) UNİDIR[/FONT]
[FONT=&quot]BM Kalkınma Programı (New-York) UNDP[/FONT]
[FONT=&quot]1967 BM Sinaî Kalkınma Örgütü (Viyana) UNİDO[/FONT]
[FONT=&quot]1975 BM Üniversitesi (Tokyo) UNU[/FONT]
[FONT=&quot]1985 Kadın İçin Uluslararası Araştırma Eğitim Enstitüsü INSTRAW[/FONT]
[FONT=&quot]1957 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (Viyana) IAEA[/FONT]
[FONT=&quot]1919 Uluslararası Çalışma Örgütü (Cenevre) lLO[/FONT]
[FONT=&quot]1945 BM Besin ve Tarım Örgütü (Roma) FAO[/FONT]
[FONT=&quot]1946 BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (Paris) UNESCO[/FONT]
[FONT=&quot]1948 Dünya Sağlık örgütü (Cenevre) WHO[/FONT]
[FONT=&quot]1960 Uluslararası Kalkınma Birliği (Vaşington) IDA[/FONT]
[FONT=&quot]1945 Uluslararası Bayındırlık KalkınmaBankası(Vaşington) IBRD[/FONT]
[FONT=&quot]1956 Uluslararası Finans Birliği (Vaşington) IFC[/FONT]
[FONT=&quot]1945 Uluslararası Para Fonu (Vaşington) IMF[/FONT]
[FONT=&quot]1947 Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (Montreal) ICAO[/FONT]
[FONT=&quot]1874 Evrensel Posta Birliği (Bern) UPU[/FONT]
[FONT=&quot]1865 Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (Cenevre) lTU[/FONT]
[FONT=&quot]1873 Dünya Meteoroloji örgütü (Cenevre) WHO[/FONT]
[FONT=&quot]1883 Dünya Düşünsel Haklar Örgütü (Cenevre) WIPO[/FONT]
[FONT=&quot]1974 Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (Roma) IFAD[/FONT]
[FONT=&quot]1948 Gümrük Tarifeleri Ticaret Genel Anlaşması (Cenevre) GATT[/FONT]
[FONT=&quot]2) NATO – 1949(Kuzey Atlantik Paktı)[/FONT]
[FONT=&quot]4 Nisan 1949’da Washington’da toplam 12 devletin, ABD, İngiltere, Fransa, Kanada, Belçika, İtalya, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İzlanda, Portekiz katılımı ile kuruldu.[/FONT]
[FONT=&quot]Paktın amacı barışın korunmasıdır. Bu yüzden savunma amaçlıdır. Yalnız askeri işbirliği değil, ekonomik işbirliğini de öngörür. Türkiye 1952’de Yunanistan ile beraber NATO’ya üye olmuştur. Türkiye’nin 1950’de Kore’ye 1 Tugay asker göndermesi Türkiye’nin NATO’ya girişinde etkili olmuştur. 1954’te Almanya Federal Cumhuriyeti ve 1982’de İspanya’nın da katılımı ile üye sayısı 16’ya çıktı.[/FONT]
[FONT=&quot]Fransa’nın 1966’da Askeri Kanattan çekilmesi ile paktın merkezi Paris’ten Brüksel’e alındı. Fransa ve İzlanda sadece sivil kanata üyedir.[/FONT]
[FONT=&quot]1999’da Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya’nın da katılması ile üye sayısı 19’a yükseldi.[/FONT]
[FONT=&quot]NATO Konseyi:[/FONT]
[FONT=&quot]a) Sivil Kanat: Fransa, İzlanda ve diğer 17 üye[/FONT]
[FONT=&quot]b) Askeri Kanat: 17 Üye[/FONT]
[FONT=&quot]NATO konseyi üye ülkelerin dışişleri bakanlarından oluşur. En yetkili karar organıdır. Kararlar oy birliği ile alınır. Her üye ülkenin veto hakkı vardır. En üst düzeydeki memuru Genel Sekreterdir.[/FONT]
[FONT=&quot]NATO Parlamenterler Asamblesi ise üye ülkelerin parlamenterlerinden oluşur. Parlamenterler arası işbirliğini sağlar. Sivil kanada bağlıdır. Türkiye’nin burada 9 parlamenteri vardır.[/FONT]
[FONT=&quot]NATO’nun en yüksek organı Askeri komitedir. Askeri kanada bağlıdır. Askeri savunma ile ilgili önlemleri NATO Konseyi’ne sunar.[/FONT]
[FONT=&quot]ÖNEMLİ NOT: NATO bugün hala faaliyetine devam etmektedir.[/FONT]
[FONT=&quot]Türkiye’nin NATO’ya Girişi[/FONT]
[FONT=&quot]ABD II. Dünya Savaşı sonunda SSCB ile girdiği soğuk savaş neticesinde Truman yardımları denen yardımlarla Türkiye’yi kendine çekmeye başladı. 1947’de Truman yardımları neticesinde Türkiye’ye 100 Milyon dolarlık yardım yapıldı.[/FONT]
[FONT=&quot]1948–52 yılları arası da ABD dışişleri bakanı George Marshall’ın ismi ile anılan Marshall Yardımları çerçevesinde ABD Türkiye’ye 352 milyon dolar daha yardım yaptı. Bu yardımlar Ekonomik Kalkınma adı altında yapılıyor. Fakat asıl amaçlanan Türkiye’yi soğuk savaşta kendi yanlarına çekebilmekti.[/FONT]
[FONT=&quot]1950’de SSCB koruyuculuğundaki Kuzey Kore ile ABD koruyuculuğundaki Güney Kore savaşmaya başladı. ABD ve 15[/FONT]
[FONT=&quot]BM üyesi buraya asker çıkardı. ABD’den sonra buraya en çok asker gönderen devlet Türkiye’dir. Türkiye buraya[/FONT]
[FONT=&quot]Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasında 1 Tugay asker gönderdi (6000 asker). Türkler burada Kunurri Muharebesi’nde 8. Amerikan Tugayının imha edilmesini engellediler. 1953’te ateşkes yapıldı. Türkler 721 şehit, 672 yaralı, 234 esir ve 175 de kayıp verdiler.[/FONT]
[FONT=&quot]Türkiye’nin Kore’ye asker göndermesi Anayasa’ya aykırıdır. Çünkü Türkiye 1950’de Kore’ye asker gönderdiğinde henüz NATO üyesi değildi. Türkiye Kore’ye asker gönderdikten sonra 1952’de NATO’ya üye oldu. NATO’ya aynı yıl Yunanistan’da katıldı. 1999’da Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya’nın da katılımı ile üye sayısı 19 oldu.[/FONT]
[FONT=&quot]3) VARŞOVA PAKTI (1955)[/FONT]
[FONT=&quot]SSCB, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Arnavutluk arasında kuruldu. Bu devletler kendi aralarında NATO’ya karşı Birleşik bir Askeri Komutanlık oluşturdular. Bu devletlerin hepsinde SSCB askerleri bulunacaktı. 1990’da Macaristan Pakttan ayrıldı. Aynı yıl Doğu Almanya da pakttan ayrılınca 1991’de Prag’da son bir zirve ile pakt kendi kendini sona erdirdi.[/FONT]
[FONT=&quot]4) COMECON (1949)[/FONT]
[FONT=&quot]Ocak 1949’da SSCB, Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya ve Romanya arasında kuruldu. Şubat 1949’da Arnavutluk da katıldı. 1950’de Doğu Almanya, 1962’de Moğolistan, 1972’de Küba, 1978’de Vietnam üye oldu. Bu paktın amacı ise üye ülkeler arasında Ekonomik işbirliğini sağlamaktı. Bu pakt da 1991’de sona erdi.[/FONT]
[FONT=&quot]5) CENTO[/FONT]
[FONT=&quot]Türkiye ile Irak arasında yapılan karşılıklı işbirliği antlaşmasıdır. Aynı zamanda bir bölgesel savunma ve işbirliği örgütüdür. 1955’te İngiltere ve İran da katıldı. 1959’da Irak pakttan çekildi. Aynı yıl 1959’da ABD de CENTO’ya katıldı. 1979’da İran İnkılâbına kadar bu pakt devam etti. CENTO NATO’nun bir bölgesel uzantısı özelliğindedir.[/FONT]