Menu

Threaded View

 1. #1
  Avatar Resmi
  Çayyylar
  Mesaj
  62
  Konu
  62
  Üye Avatarı

  Mesaj:62

  Konu:62

  Aldığı Beğeni:0  Bu ders notumuzda Matematik Temel Kavramlar başlığı altında; Sayı ve Rakam, Sayma Sayılar, Doğal Sayılar, Pozitif ve Negatif Doğal Sayılar, Tam Sayılar (Pozitif ve Negatif Tam Sayılar) Rasyonel Sayılar, İrrasyonel Sayılar, Reel (Gerçel) Sayılar, Sayı Çiftleri (Tek ve Çift Sayı), Asal Sayı, Ardışık Sayı, Ortanca Terim, Terim Sayısı Bulma vb. kavramlar hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz.
  TEMEL KAVRAMLAR

  A: SAYI

  Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Ör: 0,1,2,3,4,5,6 Rakamların çokluk belirtecek şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ifadeler ifadesine sayı denir.
  Not: Her rakam bir sayıdır. Fakat bazı sayılar rakam değildir.
  B. SAYI KÜMELERİ

  1. Sayma Sayıları: {1, 2, 3, … , n , …} kümesinin her bir elemanına sayma sayısı denir.
  2. Doğal Sayılar: {0, 1, 2, 3, … , n , …} kümesinin her bir elemanına doğal sayı denir. şeklinde gösterilir.

  • Pozitif Doğal Sayılar= {1, 2, 3, 4, … , n , …} kümesinin her bir elemanına pozitif doğal sayı denir. şeklinde gösterilir.

  Not: Sayma sayıları kümesindeki her elemana pozitif doğal sayı da denir.
  3. Tam Sayılar: {… , – n , … – 3, – 2, – 1, 0, 1, 2, 3, … , n , …} kümesinin her bir elemanına tam sayı denir. Şeklinde gösterilir.
  Tam sayılar kümesi; negatif tam sayılar kümesi : şeklinde, pozitif tam sayılar kümesi : şeklinde gösterilir ve sıfırı eleman kabul eden : {0} kümenin birleşim kümesidir.
  Buna göre, dır.
  4. Rasyonal Sayılar:a ve b birer tam sayı ve b ¹ 0 olmak koşuluyla biçiminde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir.
  Şeklinde gösterilir.
  5. İrrasyonel Sayılar: Rasyonel olmayan sayılara irrasyonel sayılar denir.Virgülden sonra belli bir kurala göre gitmeyen sayılar irrasyonel sayılardır. İrrasyonel sayılar kümesi şeklinde gösterilir.
  Buna göre, kümesinin elemanları şeklinde gösterilemez.
  (a, b Î ve b ¹0)
  Not: Rasyonel ve aynı zamanda irrasyonel olan bir sayı yoktur.
  sayıları irrasyonel sayısına birer örnektir.
  6. Reel (Gerçel) Sayılar: Rasyonel sayılar kümesiyle irrasyonel sayılar kümesinin birleşimi olan kümeye reel (gerçel) sayılar kümesi denir.
  şeklinde gösterilir.
  7. Karmaşık (Kompleks) Sayılar: (Bu konu karmaşık sayılar isimli konuda daha detaylı anlatımı ve konu anlatımlı videosu bulunmaktadır.)

  C. SAYI ÇEŞİTLERİ

  1. Çift Sayı
  olmak üzere (yani tam sayı) 2n genel ifadesi ile belirtilen tam sayılara çift sayı denir.
  Ç = {… , –2n , … , –4, –2, 0, 2, 4, … , 2n , …} kümesinin elemanlarının her biri çift sayıdır.
  2. Tek Sayı
  olmak üzere 2n + 1 ifadesi ile belirtilen tam sayılara tek sayı denir.

  T = {… , –(2n + 1), … , –3, –1, 1, 3, … , (2n + 1), …} kümesinin elemanlarının her biri tek sayıdır.
  İki tek sayının farkı çift , toplama çift ve çarpımı tek sayıdır
  K bir tek sayı olmak üzere,

  • K + K sonucu çift sayıdır.
  • K – K sonucu çift sayıdır.
  • K × K işleminin soncu tek sayıdır.

  İki çift sayının toplamı, farkı ve çarpımı çift sayıdır.
  Ç bir çift sayı olmak üzere,

  • Ç + Ç işleminin sonucu çift
  • Ç – Ç işleminin sonucu çift
  • Ç × Ç işleminin sonucu çift sayıdır.

  Bir tek sayı ile bir çift sayının toplamı ve farkı tek sayı çarpımı çift sayıdır.
  T bir tek sayı ve Ç bir çift sayı olmak üzere,

  • T + Ç işleminin sonucu tek,
  • Ç + T işleminin sonucu tek,
  • T – Ç işleminin sonucu tek,
  • Ç – T işleminin sonucu tek,
  • T × Ç işleminin sonucu çift sayıdır.

  Not 1: Tam sayılar kümesinde bir çarpma işleminin sonucunda sonuç çift ise, çarpma işlemine giren sayılardan en az biri çifttir.Not 2: Tam sayılar kümesinde bir çarpma işleminin sonucunda sonuç tek ise, çarpma işlemine giren sayıların her biri tek sayıdır.Not 3: Çift sayıların tüm pozitif tam kuvvetleri yine bir çift sayıdır.Çünkü Not:1 deki kural geçerli olur. Buna göre, n pozitif tam sayı ve Ç bir çift sayı olmak üzere, Çn nin sonucu daima çift sayıdır.Not 3:Tek sayıların tüm doğal sayı kuvvetleri yine bir tek sayıdır.Çünkü Not 2 deki kural geçerli olmakdadır. Buna göre, n bir doğal sayı ve T bir tek sayı olmak üzere, Tn nin sonucu daima tek sayıdır Not 4 :Bölme işlemi için yukarıdaki şekilde bir genelleme yapmak yanlış olur.
  Not:
  • Tek sayılar ve çift sayılar tam sayılardan oluşur.
  • Hem tek aynı zamanda da çift olan bir sayı yoktur.
  • Sıfır (0) çift sayıdır.
  3. Pozitif Sayılar – Negatif Sayılar
  Sıfırdan büyük her reel (gerçel) sayılara pozitif sayı, sıfırdan küçük her reel (gerçel) sayılara negatif sayı denir.

  a < b < 0 < c < d olmak üzere,

  • a ve b negatif sayı
  • c ve d pozitif sayıdır.
  • İki pozitif sayının toplamı pozitiftir. (c + d > 0)
  • İki negatif sayının toplamı negatiftir. (a + b < 0)
  • Çıkarma işleminde eksilen çıkandan büyük ise sonuç (fark) pozitif, eksilen çıkandan küçük ise fark negatif olur.  • Zıt işaretli iki sayıyı toplamak için; işaretine bakılmaksızın büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır ve büyük sayının işareti sonuca verilir.
  • Aynı işaretli iki sayının çarpımı (ya da bölümü) pozitiftir.
  • Zıt işaretli iki sayının toplamı; negatif, pozitif veya sıfırdır.
  • Zıt işaretli iki sayının çarpımı (ya da bölümü) negatiftir.
  • Pozitif sayının bütün kuvvetleri pozitiftir.
  • Negatif sayının tek kuvvetleri negatif, çift kuvvetleri pozitiftir.

  4. Asal Sayı
  Kendisinden ve 1 den başka pozitif tam sayılara tam bölünmeyen 1 den büyük doğal sayılara asal sayı denir.

  2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 sayıları birer asal sayıdır.

  • En küçük asal sayı 2 dir. 2 den başka çift asal sayı yoktur.
  • Asal sayıların çarpımı asal değildir.

  Not: Asal olmayan, 1 den büyük tam sayılara bileşik sayı denir.
  5. Aralarında Asal
  Ortak bölenlerinin en büyüğü 1 olan tam sayılara aralarında asal sayılar denir.

  a ile b aralarında asal ise, aralarındaki oran en sade biçimdedir.
  D. ARDIŞIK SAYILAR

  Belirli bir kurala göre art arda gelen sayı dizilerine ardışık sayılar denir.
  n bir tam sayı olmak üzere,

  • Ardışık dört tam sayı sırasıyla;

  n, n + 1, n + 2, n + 3 tür.

  • Ardışık dört çift sayı sırasıyla;

  2n, 2n + 2, 2n + 4, 2n + 6 dır.

  • Ardışık dört tek sayı sırasıyla;

  2n + 1, 2n + 3, 2n + 5, 2n + 7 dir.

  • Üçün katı olan ardışık dört tam sayı sırasıyla;

  3n, 3n + 3, 3n + 6, 3n + 9 dur.
  Bazı Ardışık Sayıların Toplamı
  n bir sayma sayısı olmak üzere,


  • Ardışık sayma sayılarının toplamı

  Şeklinde formül ortaya çıkar.

  • Ardışık pozitif çift doğal sayıların toplamı ise

  2 + 4 + 6 + … + (2n) = n(n + 1)

  • Ardışık tek doğal sayıların toplamı

  1 + 3 + 5 + … + (2n – 1) = n2

  • Artış miktarı eşit olan ardışık tam sayıların toplamı

  Terim sayısı

  Terim Sayı=[(Son Terim – İlk Terim) / Artış Miktarı] + 1
  r : İlk terim
  n : Son terim
  x : Artış miktarı olmak üzere,
  Şeklinde olur.
  Not: Artış miktarı eşit olan ardışık sayıların toplamı, sayı adedine bölünürse ortanca terim bulunur. Eğer sayı adedi çift ise, ortanca terim sayı dizisine ait değildir.
Etiketler
Konuyu Görüntüleyenler
  There are no members to list at the moment.
Bu web sitesi çerez kullanıyor
Oturum açma bilgilerinizi saklamak, web sitesi tercihlerini kaydetmenize, içerik ve reklamları kişiselleştirmenize, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için oturum bilgilerini saklamak için çerezleri kullanıyoruz.