• Forumcu nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  01.12.2019, 10:25
  Forumcu LYS ve YGS kategorisine YKS Kimya - Reaksiyon Hızı isimli bir konu açtı.
  Bu ders notumuzda Kimya dersinin Reaksiyon Hızı konusu altında; Reaksiyon Hızına Etki Eden Faktörler, Kademeli (Mekanizmalı) Reaksiyon Hızı, Hızın...
  0 Cevap | 20 Okuma
 • Forumcu nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  01.12.2019, 10:24
  Forumcu LYS ve YGS kategorisine YKS Kimya - Madde ve Özellikleri isimli bir konu açtı.
  MADDE VE ÖZELLİKLERİMADDE NEDİR?Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şey maddedir. Buna göre kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak...
  0 Cevap | 12 Okuma
 • Forumcu nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  01.12.2019, 10:24
  Forumcu LYS ve YGS kategorisine YKS Kimya - Gazlar isimli bir konu açtı.
  GAZLAR:Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu...
  0 Cevap | 11 Okuma
 • Forumcu nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  01.12.2019, 10:23
  Forumcu LYS ve YGS kategorisine YKS Kimya - Kimyasal Denge isimli bir konu açtı.
  Bu ders notumuzda Kimya dersinin Asit-Baz konusu altında; Asit – Baz Kavramları, Suyun İyon Denklemi, Zayıf Asit ve Bazlar, Nötürleşme, Genel...
  0 Cevap | 12 Okuma
 • Forumcu nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  01.12.2019, 09:55
  Forumcu LYS ve YGS kategorisine YKS Kimya - Bağlar isimli bir konu açtı.
  Bu ders notumuzda Kimya dersinin Kimyasal Bağlar konusu altında; Kimyasal Bağlar, İyonik Bağlar, Kovalent Bağlar, Apolar Kovalet Bağ, Polar Kovalent...
  0 Cevap | 12 Okuma
 • Forumcu nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  30.11.2019, 23:07
  Forumcu LYS ve YGS kategorisine YKS Kimya - Fonksiyonel Gruplar isimli bir konu açtı.
  Bu ders notumuzda Kimya dersinin fonksiyonel gruplar konusuna giriş yapağız. Konuyu ilk kez görüyorsanız sayfanın sonundaki gibi takip etmenizi...
  0 Cevap | 12 Okuma
 • Forumcu nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  30.11.2019, 23:07
  Forumcu LYS ve YGS kategorisine YKS Kimya - Kimyasal Enerji isimli bir konu açtı.
  Kimyasal Enerji Bu konumuzda Kimyasal Enerji ve entalpi, Ekzotermik reaksiyonlar, Endotermik reaksiyonlar, Etalpi Konu Anlatımı, HESS KANUNU,...
  0 Cevap | 11 Okuma
 • Forumcu nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  30.11.2019, 23:02
  Forumcu LYS ve YGS kategorisine TYT Türkçe - Cümle Çeşitleri isimli bir konu açtı.
  CÜMLE ÇEŞİTLERİ Cümleler, kendini oluşturan sözcüklerin anlamlarına, cümlede bulundukları yerlere, türlerine göre değişik özellikler gösterir. İşte...
  0 Cevap | 10 Okuma
 • Forumcu nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  30.11.2019, 23:02
  Forumcu LYS ve YGS kategorisine TYT Türkçe - Cümlenin Öğeleri isimli bir konu açtı.
  CÜMLENİN ÖĞELERİ Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri...
  0 Cevap | 11 Okuma
 • Forumcu nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  30.11.2019, 23:01
  Forumcu LYS ve YGS kategorisine TYT Türkçe - Fiil Çatısı isimli bir konu açtı.
  FİİL ÇATISI Çekimli bir fiilden oluşan yüklemin nesne ve özneye göre gösterdiği durumlara çatı denir. Bundan hareketle, yüklemin isim soylu...
  0 Cevap | 12 Okuma
 • Forumcu nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  30.11.2019, 22:59
  Forumcu LYS ve YGS kategorisine TYT Türkçe - Tamlamalar Konu Anlatımı isimli bir konu açtı.
  Tamlamalar Konu Anlatımı Bu ders notumuzda Tamlamalar konusunu göreceğiz. İki ya da daha çok sözcüğün, birbirini değişik ilgilerle tamamladığı söz...
  0 Cevap | 12 Okuma
 • Forumcu nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  30.11.2019, 22:58
  Forumcu LYS ve YGS kategorisine TYT Türkçe - Sözcük Türleri Ders Notu isimli bir konu açtı.
  SÖZCÜK TÜRLERİ DERS NOTUBu ders notumuzda Türkçe dersinin Sözcük Türleri başlığı altında örneklerle birlikte; İsim (Ad), Zamir (Adıl) Sıfat (Ön Ad)...
  0 Cevap | 11 Okuma
 • Forumcu nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  30.11.2019, 22:57
  Forumcu LYS ve YGS kategorisine TYT Türkçe - Sözcüğün Yapısı isimli bir konu açtı.
  SÖZCÜĞÜN YAPISI Sözcüğün yapısını üç grupta inceleyebiliriz: Basit sözcük, türemiş sözcük, bileşik sözcük.Şimdi bunları ayrıntılarıyla görelim. 1....
  0 Cevap | 10 Okuma
 • Forumcu nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  30.11.2019, 22:57
  Forumcu LYS ve YGS kategorisine TYT Türkçe - Dil Bilgisi Ekler isimli bir konu açtı.
  EKLER Sözcüklerin kök veya gövdelerine gelerek onların cümledeki görevlerini belirleyen, onlara değişik anlamlar katan ya da onlardan yeni sözcükler...
  0 Cevap | 11 Okuma
 • Forumcu nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  30.11.2019, 22:56
  Forumcu LYS ve YGS kategorisine TYT Türkçe - Noktalama İşaretleri isimli bir konu açtı.
  NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının...
  0 Cevap | 9 Okuma
 • Forumcu nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  30.11.2019, 22:56
  Forumcu LYS ve YGS kategorisine TYT Türkçe - Ses Bilgisi isimli bir konu açtı.
  SES BiLGiSi Her dilde olduğu gibi, dilimizde de sesler ünlü ve ünsüz olmak üzere iki grupta incelenir. Bir sözcükte ünlüler arasında olduğu gibi...
  0 Cevap | 10 Okuma
 • Forumcu nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  30.11.2019, 22:55
  Forumcu LYS ve YGS kategorisine TYT Türkçe - Yazım Kuralları isimli bir konu açtı.
  YAZIM KURALLARI Sözcüklerin ve harflerin yazılışıyla ilgili belli kurallar da vardır. Bunları şimdi ayrı ayrı göreceğiz. BÜYÜK HARFLERİN...
  0 Cevap | 9 Okuma
 • Forumcu nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  30.11.2019, 22:54
  Forumcu LYS ve YGS kategorisine TYT Türkçe - Kelime Anlamı isimli bir konu açtı.
  KELİME ANLAMI GENEL BİLGİLER Sözcük, çoğu zaman, dilin kendi başına anlamı olan en küçük parçası, diye tanımlanır.Ağaç, hayal, dost gibi sözcükler...
  0 Cevap | 9 Okuma
 • Forumcu nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  30.11.2019, 22:51
  Forumcu LYS ve YGS kategorisine TYT Türkçe - Cümle Anlamı isimli bir konu açtı.
  CÜMLE ANLAMI Cümle, yargı bildiren sözcük ya da söz öbeğidir. Bir sözün yargı bildirmesi, şahıs ve kip bildirecek biçimde çekimlenmesine bağlıdır....
  0 Cevap | 11 Okuma
 • Forumcu nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  30.11.2019, 22:50
  Forumcu LYS ve YGS kategorisine TYT Türkçe - Paragraf isimli bir konu açtı.
  PARAGRAF Paragraf, bir düşünceyi tam olarak anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler topluluğudur. Yani paragrafın bütün cümleleri aynı konuyu...
  0 Cevap | 10 Okuma
 • Forumcu nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  30.11.2019, 22:49
  Forumcu LYS ve YGS kategorisine TYT Türkçe - Anlatım Bozukluğu isimli bir konu açtı.
  ANLATIM BOZUKLUKLARI Her cümle belli bir düşünceyi, duyguyu aktarmak için kurulur. Bu cümlenin, ifade edeceği anlamı açık ve anlaşılır bir biçimde...
  0 Cevap | 11 Okuma
 • Forumcu nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  30.11.2019, 22:36
  Forumcu LYS ve YGS kategorisine TYT Fizik - Elektrostatik isimli bir konu açtı.
  Bu ders notumuzda Fizik dersinin Elektrostatik konusu altında; Atomun Yapısı, Nötr (Yüksüz) Cisim, Pozitif Yüklü Cisim, Negatif Yüklü Cisim, İletken...
  0 Cevap | 14 Okuma
 • Forumcu nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  30.11.2019, 22:32
  Forumcu LYS ve YGS kategorisine TYT Fizik - Basınç isimli bir konu açtı.
  Bu ders notumuzda Fizik dersinin Basınç konusu altında; Basınç Nedir? Basınç Birimi, Katıların ve Durgun Sıvıların Basıncı, Basınç Formülü, Basınç...
  0 Cevap | 10 Okuma
 • Forumcu nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  30.11.2019, 22:31
  Forumcu LYS ve YGS kategorisine TYT Fizik - Madde ve Özellikleri isimli bir konu açtı.
  Bu ders notumuzda Fizik dersinin Madde ve Özellikleri konusu altında; Madde Nedir? Maddelerin Ortak Özellikleri, Eylemsizlik, Hacim, Geometrik...
  0 Cevap | 8 Okuma
 • Forumcu nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  30.11.2019, 22:22
  Forumcu LYS ve YGS kategorisine TYT Fizik - Fiziğin Doğası isimli bir konu açtı.
  Fiziğin Doğasında hangi kavram ya da ne var? İçinde bulunduğumuz zamanda bu soruya cevap vermek oldukça zor.Çünkü bina o temeller üzerinde yükselmiş...
  0 Cevap | 10 Okuma
 • Forumcu nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  30.11.2019, 22:22
  Forumcu LYS ve YGS kategorisine TYT Fizik - Vektörler isimli bir konu açtı.
  Bu ders notumuzda Fizik dersinin Vektörler konusu altında; Skaler ve Vektörel Büyüklük, Vektörlerin Gösterimi, İki Vektörün Eşitliği, Bir Vektörün...
  0 Cevap | 10 Okuma
 • Forumcu nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  30.11.2019, 22:20
  Forumcu LYS ve YGS kategorisine TYT Fizik - Basit Makineler isimli bir konu açtı.
  Bu ders notumuzda Fizik dersinin Basit Makineler konusu altında; Basit Makineler Nedir? Basit Makinelerin Genel Özellikleri, Kuvvet Kazancı Hesabı,...
  0 Cevap | 9 Okuma
 • Forumcu nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  30.11.2019, 22:18
  Forumcu LYS ve YGS kategorisine TYT Fizik - Sıvıların Kaldırma Kuvveti isimli bir konu açtı.
  SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİSıvı içerisine kısmen veya tamamen batan cisimler sıvı tarafından yukarı doğru itilirler. Bu itme kuvveti, sıvıların...
  0 Cevap | 10 Okuma
 • Forumcu nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  30.11.2019, 22:18
  Forumcu LYS ve YGS kategorisine TYT Fizik - Isı-Sıcaklık isimli bir konu açtı.
  Bu ders notumuzda Fizik dersinin Isı-Sıcaklık konusu altında; Isı Nedir? Sıcaklık Nedir? Isı ile Sıcaklığın Birbirinden Farkı, Sıcaklığın Ölçülmesi...
  0 Cevap | 9 Okuma
 • Forumcu nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  30.11.2019, 22:17
  Forumcu LYS ve YGS kategorisine TYT Fizik - isimli bir konu açtı.
  Bu ders notumuzda Fizik dersinin Doğrusal Hareket konusu altında; Hareket Nedir? Yörünge, Konum,, Yer Değiştirme, Hız Hesaplama, Hız Formülleri Hız...
  0 Cevap | 13 Okuma
Daha Eski Gönderiler
Forumcu hakkında

Temel Bilgiler

İstatistik


Total Threads
Total Threads
43 (0.85%)
Threads Per Day
5.27
Mesaj adeti
Mesaj adeti
43 (0.84%)
Günlük Ortalama Mesajlar
5.27
Genel Bilgiler
Son Aktivite
01.12.2019 10:25
Üyelik tarihi
30.11.2019
Tavsiye Puanı
0
Görüntülenecek sonuç yok ...
Görüntülenecek sonuç yok ...

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0