Hoş Geldin, Ziyaretçi!

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

Öğretmenabi

Member
Katılım
4 Ağu 2019
Mesajlar
166
[FONT=&quot]İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI (..?-11.yy.)[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]A) SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ:[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]M.S.VIII. yüzyıla gelinceye kadarTürklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır.Bu dönem edebiyatı, sözlü olarak üretilmiş ve kulaktan kulağa yayılarak varlığını sürdürmüştür. Bu dönemdeedebiyatımızı Şamanizm, Maniheizm, Budizm gibi dinler etkilemiştir.[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Genel özellikleri:[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]

 1. Bu dönem edebiyatı müzik eşliğinde (“kopuz” adı verilen sazla) dile getirilmiştir.
 2. Ölçü, ulusal ölçümüz olan “hece” ölçüsüdür.
 3. Nazım birimi “dörtlük”tür.
 4. Dönemine göre arı bir dili vardır.
 5. Dizelere genel olarak yarım uyak hakimdir.
 6. Daha çok doğa, aşk ve ölüm konuları işlenmiştir.
 7. Bu döneme yönelik elimizdeki en önemli ve eski kaynak Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügat-it Türk” adlı eseridir.
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Dönemin ürünleri:[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]

 1. KOŞUK: “Sığır” denilen sürek avları sırasında söylenen şiirlerdir. Konusu daha çok doğa, aşk, savaş ve yiğitliktir. Bu tür daha sonra Halk edebiyatında “Koşma” adıyla anılmıştır.
[FONT=&quot][/FONT]

 1. SAV: Dönemin özlü sözleridir. Bugünkü atasözlerinin ilk biçimi niteliğindedir.
[FONT=&quot][/FONT]

 1. SAGU: “Yuğ” adı verilen ölüm törenlerinde, ölen kişilerin erdemlerini ve duyulan acıları dile getiren şiirlerdir.
[FONT=&quot][/FONT]

 1. DESTAN: Toplumu derinden etkileyen olaylar sonunda halk arasında kendiliğinden oluşan uzun nazım türüdür.
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]DESTANLARIN ÖZELLİKLERİ[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1. Toplumun ortak görüşlerini yansıtması[/FONT]
[FONT=&quot]2. Olağanüstü özellikler taşıması[/FONT]
[FONT=&quot]3. Kişilerinin seçkin olması (Kral, Han, Hakan…vb.)[/FONT]
[FONT=&quot]4. Milli dilde söylenmiş olması[/FONT]
[FONT=&quot]5. Milli nazım ölçüsüyle söylenmiş olması[/FONT]
[FONT=&quot]6. Oldukça uzun olması[/FONT]
[FONT=&quot]7. Konuları bakımından savaş, deprem, yangın, mizah, ünlü kişilerin yaşamları şeklinde sıralanabilmesi[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]TÜRK DESTANLARI[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Destanlarımız yazıya geçirilmedikleri için bugün bunların ancak konularını bilmekteyiz. Bunları da İran, Çin ve Arap kaynaklarından öğreniyoruz.[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]A) SAKA DEVRİ DESTANLARI[/FONT]
[FONT=&quot]1) Alp Er Tunga Destanı: Türk-İran savaşlarında Alp Er Tunga’nın yiğitliklerini ve bu savaşları anlatır.[/FONT]
[FONT=&quot]2) Şu Destanı: İskender’le Türkler arasındaki savaşı ve Türk hakanı Şu’nun kahramanlıklarını anlatır.[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]B) HUN DEVRİ DESTANI[/FONT]
[FONT=&quot]Oğuz Destanı, Hun hükümdarı Mete’yi ve onun yaşamını anlatır.[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]C) GÖKTÜRK DEVRİ DESTANLARI[/FONT]
[FONT=&quot]1) Bozkurt Destanı: Göktürklerin dişi bir kurttan türeyişini anlatır.[/FONT]
[FONT=&quot]2) Ergenekon Destanı: Bir savaşta yenilen ve Ergenekon’a açılan Türklerin orada bir demir dağı eritip intikamlarını almalarını anlatır.[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]D) UYGUR DEVRİ DESTANLARI[/FONT]
[FONT=&quot]1) Türeyiş Destanı: Uygurların bir erkek kurttan türeyişi anlatılır.[/FONT]
[FONT=&quot]2) Göç Destanı: Uygur Türkleri’nin anayurtlarından göçünü anlatır.[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] NOT: Destanlar oluşumları bakımından iki grupta incelenebilir.[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]a) Doğal Destanlar: Halk arasında ortaya çıkan anon,im ürünlerdir. Bunlar genellikle daha sonra bir şair tarafından derlenip düzenlenmiştir. Bu türe örnek olarak şu destanları sıralayabiliriz.[/FONT]
[FONT=&quot]İliada, Odysseia Yunanlıların (Homeros)[/FONT]
[FONT=&quot]Kalevala Finlilerin[/FONT]
[FONT=&quot]Nibelungen Almanların[/FONT]
[FONT=&quot]Ramayana, Mahabarata Hintlilerin[/FONT]
[FONT=&quot]Cid İspanyolların[/FONT]
[FONT=&quot]Chanson de Roland Fransızların[/FONT]
[FONT=&quot]Gılgamış Sümerlerin[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]b) Yapma (Suni) Destanlar: Bir olayın doğal destana benzetilerek bir şairce destanlaştırılmasıdır. Yapma destan örneği olarak şunları sıralayabiliriz:[/FONT]
[FONT=&quot]Virgilius Aeneit[/FONT]
[FONT=&quot]Dante İlahi Komedi[/FONT]
[FONT=&quot]Tasso Kurtarılmış Kudüs[/FONT]
[FONT=&quot]Milton Kaybolmuş (Kaybedilmiş) Cennet[/FONT]
[FONT=&quot]Firdevsi Şehnâme[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]B) YAZILI EDEBİYAT DÖNEMİ[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Bu dönemi Göktürk ve Uygur dönemi eserleri olarak iki grupta inceleyebiliriz.[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] 1) Göktürk (Orhun) Yazıtları (VIII. yy): Bunlarda Çinlilere karşı bağımsızlık savaşı yapan, Türk bütünlüğünü yeniden kurmak için içte ve dışta svaşan Göktürklerin hikayesi anlatılır. Bu abideler 38 harfli olan Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Bunlardan en önemli olanları üç tanedir.[/FONT]
[FONT=&quot] a) Bilge (Vezir) Tonyukuk Yazıtı (720-725): Dört bakana vezirlik etmiş olan Tonyukuk tarafından yazılmıştır. Daha çok Çinlilerle yapılan savşlar anlatılmaktadır.[/FONT]
[FONT=&quot] b) Kül Tigin Yazıtı (732): Göktürk hakanı olan Bilge Kağan kardeşi Kül Tigin’in ölümü üzerine bu abideyi dikmiştir.[/FONT]
[FONT=&quot] c) Bilge Kağan Yazıtı (735): Göktürk hakanı olan Bilge Kağan’ın ölümünden sonra yazdırılmış birabidedir. Son iki yazar daha çok dönemin olaylarından , törelerinden ve Bilge Kağanın ulusuna dilediği iyi dileklerden söz eder.[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]* “Türk” adının geçtiği ilk yazılı belge ve Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleri olan Göktürk abidelerindeki yazılar Prof. Thomsen ve Radloff tarafından okunmuştur.[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2) Uygur Dönemi Eserleri: Göktürk devletinin yıkılmasından sonra kurulan Uygur hanlıklarından kalma eserlerdir. Daha çok Buddha ve Mani dininin esaslarını anlatan metinlerdir. Bunlar Turfan yöresinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılmıştır. Uygurların kağıda kitap basma tekniğini bildikleri anlaşılmaktadır. Dönemden kalma birçok hikayenin yanında “kökünç” denilen bir tür ilkel tiyatro eserleri de vardır. Uygurlar bu eserleri 14 harfli Uygur alfabesiyle yazmışlardır[/FONT]